339
Életrajzok

Életrajzok

Abaelardus, Petrus (Palais, 1079-Cluny, 1142) A középkor egyik legjelentősebb gondolkodója, akit azonban inkább hányatott emberi sorsa és Héloïse iránti tragikus szerelme miatt tart számon az irodalom. Önéletrajza, melyet egy barátja kérésére írt meg: Szerencsétlenségeim története (Historia calamitatum).
Adam de la Halle (Arras, 1230-Itália, 1288?) Francia költő és zenész. Műfajukban egyedülálló darabjai: a Jeu de Feullée (Lugasjáték) című szatirikus komédia és a Robin és Marion játéka című zenés pásztorjáték.
Ady Endre (Érmindszent, 1877. nov. 22.-Bp., 1919. jan. 27.) A XX. századi modern magyar költészet egyik megteremtője. A költészet mellett újságírással, szerkesztéssel is foglalkozott, rendszeresen közölte verseit a Nyugat. Lírája én-központú, de ez a költői én a maga erőteljes humanizmusával legszemélyesebb élményeként éli át a világ történéseit.
Basho,Matsou (Ueno, 1644-Oszaka, 1694. nov. 28.) A legnagyobb japán haiku-költőnek tartják. A zen-buddhizmus követője volt és számos új elemmel gazdagította a 17 szótagos haiku versformát.
Bateson, Gregory (Grantchester, 1904. máj. 9.-San Franciso, 1980. júl. 4.) Angol származású amerikai antropológus és filozófus. Főbb művei: Steps to an Ecology of Mind (Az elme ökológiai megközelítése, 1972), Mind and Nature (Értelem és természet, 1980).
Beauvoir, Simone de (Párizs, 1908. jan. 9.-Párizs, 1986. ápr. 14.) Francia regényírónő, az egzisztencializmus követője. Jean-Paul Sartre felesége. Főbb művei: A második nem (tanulmány, 1949), Mandarinok

340
Életrajzok

(regény, 1954), Egy jóházból való úrilány emlékei (regény, 1961).
Beckett, Samuel (Dublin, 1906. ápr. 13.-Párizs, 1989. dec. 22.) Ír származású Franciaországban élő, angolul és franciául alkotó író és drámaíró. 1969-ben Nobel-díjat kapott. Fő műve a Godot-ra várva (1952) című abszurd dráma. Regényei: Murphy (1938), Molloy (1951), Malone meghal (1951).
Buber, Martin (Bécs, 1878. febr. 8.-Jeruzsálem, 1965. jún. 13.) Osztrák származású, német nyelven alkotó zsidó filozófus és író. Vallásfilozófiával és a hászidizmussal foglalkozott, különösen a hászid legendakinccsel, melyet „újra elbeszélve” több gyűjteményben tett közzé. Filozófiai nézeteit az Ich und Du (Én és Te, 1923) című tanulmányában foglalta össze.
Dante, Alighieri (Firenze, 1265. máj. 30.-Ravenna, 1321. szept. 14.) Olasz költő, író, fő műve a La Commedia (Színjáték, 1307 és 1320 között), melyet Boccaccio a Divina (Isteni) jelzővel látott el. A százénekes, hatalmas vízió három részre tagolódik, Dante túlvilági útját bemutatva a Pokol, a Purgatórium és a Paradicsom tájain. A költeményt Babits Mihály fordításában olvashatjuk.
Darwin, Charles (Shrewsbury, 1809. febr. 12.-Down, 1882. ápr. 19.) Angol természettudós, 1859-ben jelentette meg A fajok eredete című művét, melyben kifejtette evolúciós elméletét, a természetes szelekció elvét, mely nagy vihart kavart, és alapjaiban változtatta meg az ember eredetéről való addigi elképzeléseket. Az ember származása című könyvét 1871-ben írta, de csak 1884-ben jelent meg.
Dosztojevszkij,Fjodor Mihajlovics (Moszkva, 1821. nov. 11.-Szent-Pétervár, 1881. febr. 9.) Orosz író. A hagyományos realista ábrázolásmóddal szakítva korábban ismeretlen eszközökkel mutatja be a modern személyiség paradoxonait.

341
Életrajzok

Főbb regényei: Bűn és bűnhődés (1866), A félkegyelmű (1868), Ördögök (1872), Karamazov-testvérek (1880).
Duras, Marguerite (Gia Dinh, Indokína, ma Vietnam, 1914. ápr. 4.-Párizs, 1996. márc. 3.) Francia írónő, forgatókönyvíró, filmrendező. Forgatókönyvéből született a nemzetközi elismerést kiváltott Szerelmem, Hirosima (1959, rendezte: Alain Resnais) című francia-japán film. Saját regényéből 1991-ben készült A szerető című film.
Einstein, Albert (Ulm, 1879. márc. 14.-Princeton N. J., 1955. ápr. 18.) Német származású, később Amerikában élő fizikus. Legnagyobb hatású felfedezése a relativitáselmélet, a fizikai Nobel-díjat 1921-ben a fényelektromos jelenség elméleti magyarázatáért kapta.
ESTERHÁZY Péter (Bp., 1950. ápr. 14.) író. A modern magyar prózát posztmodern elemekkel gazdagítva újította meg regényeiben. Szépirodalmi értékű publicisztikát is ír. Több művéből filmet készítettek. Számos fontos hazai és külföldi díjjal ismerték el munkásságát, többek között 1996-ban Kossuth-díjat kapott, 1999-ben az Európai Irodalom Osztrák Állami Díjával jutalmazták. Főbb művei: Fancsikó és Pinta (1976), Pápai vizeken ne kalózkodj! (1977), Termelési-regény (1979), Függő (1981), Fuharosok (1983), Kis Magyar Pornográfia (1984), A szív segédigéi (1985), Bevezetés a szépirodalomba (1986), Hrabal könyve (1990), Hahn-Hahn grófnő pillantása (1992), Egy kékharisnya feljegyzéseiből (1994), Harmonia caelestis (2000), Javított kiadás (2002).
Freud, Sigmund (Freiberg, Ausztria, ma Csehország, 1856. máj. 6.-London, 1939. szept. 23.) Osztrák pszichoanalitikus, a pszichoanalízis megteremtője. Olyan alapfogalmakat vezetett be, mint a szorongás, az elfojtás, a libidó vagy az elhárító mechanizmusok. Elméletei, melyeket például az Álom-

342
Életrajzok

fejtés (1899) című művében fejtett ki, jelentősen befolyásolták a pszichiátriát, a pszichológiát és a művészeteket.
Harvey, William (Folkestone, Kent, 1578. ápr. 1.-Hampstead, 1657. jún. 3.) Angol orvos, anatómus, fiziológus. A vérkeringés felfedezője. 1628-ban írta le a kisvérkört, a nagyvérkört és a teljes keringést, és bebizonyította, hogy a szívből kipréselődő vér nagy mennyiségben nem pótlódhat gyorsan, tehát vissza kell jutnia a vérkeringésbe.
Hrabal, Bohumil (Brno-Židenice, 1914. márc. 28.-Prága, 1997. febr. 3.) Cseh író. Ironikus művei népszerűségéhez jelentősen hozzájárultak az írásai alapján készült Jiří Menzel-filmek. Főbb művei: Táncórák idősebbeknek és haladóknak (kisregények, 1969), A városka, ahol megállt az idő (regény, 1974), Sörgyári capriccio (regény, 1976).
Ionesco, Eugène (Slatina, Románia, 1912. nov. 12.-Párizs, 1994. márc. 28.) Román származású francia drámaíró. Cikkek, tanulmányok után 1950-ben írta első egyfelvonásosát, A kopasz énekesnőt, mely az abszurd színház egyik leghíresebb képviselőjévé tette. Későbbi drámái: A székek (1952), Az orrszarvú (1958), A király haldoklik (1962).
József Attila (Bp., 1905. ápr. 11.-Balatonszárszó, 1937. dec. 3.) A magyar líra egyik legkiemelkedőbb egyénisége. Zaklatott, nehéz sorsú magánélete tükröződik verseiben is. Bécsbe, Párizsba ment, megismerkedett a magyar emigráció haladó íróival, kapcsolatba került a munkásmozgalommal. Budapestre hazatérve többnyire állástalanul, nehéz anyagi körülmények között élt. Többszöri kórházi kezelés után nővérei balatonszárszói panziójába került, a község határában 1937. december 3-án vonat alá vetette magát. Főbb kötetei: Szépség koldusa (1922), Nincsen apám sem anyám (1929), Döntsd a tőkét, ne sirán-

343
Életrajzok

kozz (1931), Medvetánc (1934), Nagyon fáj (1936).
Kafka, Franz (Prága, 1883. júl. 3.-Kierling, Ausztria, 1924. jún. 3.) Cseh születésű, német anyanyelvű, zsidó származású osztrák író. Rendszeresen írt, de csak néhány novelláját tette közzé, végrendeletében művei megsemmisítését kérte. Halála utána barátja, Max Brod rendezte sajtó alá műveit. Írásait a mindennapok abszurditásának, bizonytalanságának érzékeny ábrázolásmódja jellemzi. Regényei: A per (1925), A kastély (1926), Amerika (1927).
Kemp, Peter (1937) Dán filozófus. A Koppenhágai Egyetem professzora.
Kierkegaard, Søren (Koppenhága, 1813. máj. 5.-Koppenhága, 1855. nov. 11.) Dán filozófus, író és teológus. Filozófiájának központi problémája az egzisztencia kérdése, amely a XX. századi egzisztencializmus fontos előzménye volt. Főbb művei: Vagy-vagy (1843), Félelem és reszketés (1843), A szorongás fogalma (1844).
Lagerkvist, Pär (Växjö, 1891. máj. 23.-Lidingö, 1974. júl. 11. ) Svéd író. 1951-ben Nobel-díjat kapott. Írt elbeszéléseket (A hóhér, 1933), drámákat (A lélek nélküli ember, 1936) és regényeket (Barabás, 1950).
Lévinas, Emmanuel (Kaunas, 1905. jan. 12.-Párizs, 1995. dec. 25.) Litvániai zsidó származású francia filozófus. Főként etikai kérdésekkel foglalkozott. Válogatott írásai magyarul Nyelv és közelség címmel jelentek meg.
Majakovszkij, Vlagyimir Vlagyimirovics (Bagdadi, 1893. júl. 19.-Moszkva, 1930. ápr. 14.) Szovjet-orosz költő, drámaíró, publicista. Az orosz futurizmus vezéralakja, a Pofonütjük a közízlést (1913) című kiáltvány egyik szerkesztője. Költeményeit rohanó szó- és képáradat, szokatlan fordulatok, sajátos versforma jellemzik. Magyarul legutóbb 1995-ben jelentek meg versei, Nadrágba bújt felhő címmel.

344
Életrajzok

Mistral, Gabriela(Vicuña, 1889. ápr. 7.-Hempstead, N. Y., 1957. jan. 10.) Chilei költőnő. Költészetét az egyszerű hangvétel és az irányzatoktól való távolságtartás jellemzi. 1945-ben Nobel-díjat kapott. Kötetei: A halál szonettjei (1914), Vigasztalanság (1922), Torlasz (1938), Szőlőprés (1954).
Nietzsche, Friedrich Wilhelm (Röcken, 1844. okt. 15.- Weimar, 1900. aug. 25.) Német filozófus. Filozófiájának egyik központi tétele szerint Isten meghalt és ebben a világban az Übermensch (emberfeletti ember) a főszereplő, aki a hatalom akarásán át mond igent az életre. Életművét később némileg módosítva a nácizmus használta fel. Főbb művei: A tragédia születése… (1872), Így szólott Zarathustra (1883-84), Túl jón és rosszon (1886), Ecce homo (1888).
Orwell, George Arthur (Motihari, India, 1903. jún. 25.- London, 1950. jan. 21.) Angol író. A világhírt Állatfarm (1945) című regénye hozta meg számára, illetve az 1984 (1949) című ellenutópia, amely a totalitárius diktatúrák működési mechanizmusát mutatja be.
Pound,Ezra Loomis (Hailey, Id., 1885. okt. 30.-Velence, 1972. nov. 1.) Amerikai költő. Aktív résztvevője az avantgárd mozgalmaknak, az imagizmus (a pillanatnyi élményt egyetlen képben megragadó költészet) vezéralakja, elméletének megalkotója. Mussolini követőjeként politikailag diszkreditálta magát. Fő műve a Cantos (Énekek, 1925-72) című eposz, mely egy utazás keretében jelenít meg térben és időben távoli civilizációkat.
Radnóti Miklós (Bp., 1909. máj. 5.-Abda, 1944. nov. 9.) A magyar líra egyik legsajátosabb hangú költője. Zsidó származása miatt többször munkaszolgálatra hívták be, majd 1944-ben a jugoszláviai Bor melletti lágerbe került, ahonnan a fasiszták gyalogmenetben hajtották tovább nyugat felé a foglyokat.

345
Életrajzok

Abda község mellett agyonlőtték. Holttestének exhumálásakor, 1946-ban találták meg az ún. „Bori noteszt” utolsó költeményeivel. Kötetei: Újmódi pásztorok éneke (1931), Lábadozó szél (1933), Újhold (1935), Meredek út (1938), Naptár (1942), Tajtékos ég (1946).
Reyes, Alina (Bordeaux, 1956) Francia írónő. Hírnevét A hentes (1988) című erotikus regényének köszönheti.
Russell,BertrandArthurWilliam (Trelleck, Wales, 1872. máj. 18.-Plas, Penrhyn, Wales, 1970. febr. 2.) Angol filozófus, matematikus, logikus. Filozófiáját racionalista, platonista, szkeptikus és pacifista elvek jellemzik. 1950-ben irodalmi Nobel-díjat kapott. Művei: Miszticizmus és logika (1918), Önéletrajz (1967-69).
Sartre, Jean-Paul (Párizs, 1905. jún. 21.-Párizs, 1980. ápr. 15.) Francia filozófus, író. A francia egzisztencializmus központi alakja. 1964-ben Nobel-díjat kapott, amit visszautasított. Regényei: Az undor (1938), Férfikor (1945). Drámái: A legyek (1943), Zárt tárgyalás (1944), A tisztességtudó utcalány (1946), Temetetlen holtak (1946), Az Ördög és a Jóisten (1951).
Schopenhauer,Arthur (Danzig, ma Gdansk, Lengyelország, 1788. febr. 22.-Majna-Frankfurt, 1860. szept. 21.) Német filozófus. Pesszimista filozófiája szerint az élet gyötrelmes szenvedés, mert az ember állandóan érzi szükségleteinek hiányos kielégítettségét. Fő műve: A világ mint akarat és képzet (1819).
Seneca, Lucius Annæus (Corduba, ma Córdoba, Kr. e. 4. k.- Róma, Kr. u. 65.) Római filozófus, író. Az ifjú Nero nevelője, majd egyik legbefolyásosabb politikusa. A sztoikus iskola híve. Filozófiai munkásságának középpontjában a gyakorlati etika kérdései állnak. Nyolc hiteles tragédiája maradt ránk, a korabeli ismeretek enciklopédikus összefoglalása a Questiones naturales

346
Életrajzok

című műve. Filozófiai művei: Vigasztalások, A haragról, Erkölcsi levelek.
Sloterdijk, Peter (Karlsruhe, 1947. jún. 26.) Német filozófus, esszéíró. Filozófiát, germanisztikát és történelmet tanult Münchenben. Főbb művei: Világra jönni - szót kapni (1988), Az emberkert szabályai (1999).
Söderberg, Hjalmar (Stockholm, 1869. júl. 2.-Koppenhága, 1941. okt. 14.) Svéd író. Regényei: Martin Birck ifjúsága (1901), Doktor Glas (1905), A vérre menő játék (1912). Novellákat és drámákat is írt.
Svanberg, Victor (1896-1985) Svéd irodalomtörténész és kritikus. Fő műve: Memoár (1971).
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (Jasznaja Poljana, 1828. szept. 9.- Asztapovo vasútállomás, 1910. nov. 20.) Orosz író. Az orosz realizmus egyik legjelentősebb alakja. Főbb regényei: Háború és béke (1863-69), Anna Karenina (1875-77), Ivan Iljics halála (1886), Feltámadás (1900).
Vallejo, César (Santiago de Chuco, 1892. márc. 16.-Párizs, 1938. ápr. 15.) Perui költő, író. A latin-amerikai avantgárd legnagyobb költője, aki egyszerre gyötrődik a belső és a külső világ rémeitől. Költészetének csúcspontja a Trilce (Szomorédes, 1922) című verseskötet.
Weil, Simone (Párizs, 1909. febr. 3.-Ashford [Anglia, Kenti grófság], 1943. aug. 24.) Francia filozófus, írónő. Kétkezi munkás, tanár, gondolkodó, naiv bibliamagyarázó. Főbb művei: Higgadtság és kegyelem (1946), Istenre várva (1950), Begyökerezés (1950).
Woolf, Virginia (London, 1882. jan. 25.-Rodmell, Sussex, 1941. márc. 28.) Angol írónő, kritikus. Műveiben az idősíkok, helyszínek és szereplők állandó csúsztatásával, egymásba játszatásával mutatja be hősei világát. Regényei: Mrs. Dalloway (1925), A világítótorony (1927), Orlando (1928), A hullámok (1931), Flush (1933).

347
Életrajzok

Wright, Georg Henrik von (Helsinki, 1916. jún. 14.-2003. jún. 16.) Finn filozófus. Wittgenstein követője, a Cambridge-i Egyetem professzoraként dolgozott.