80
Ismeretlen fényképész

Német katona anyára és gyermekére lő, Lettország, 1942

Adalék a morál genealógiájához

Friedrich Nietzsche

A szenvedés látványa jót tesz, a szenvedés előidézése pedig még jobb – kemény igazság ez, de régi, hatalmas, emberi, túlságosan is emberi igazság, amelyet talán még a majmok is igaznak ismernének el: mert úgy mondják, hogy különleges kegyetlenségek dolgában már „előre jelzik”, előre vetítik az embert, mintegy az ember „előjátékának” tekinthetők. Kegyetlenség nélkül nincs ünnepély: így tanítja az ember legrégebbi és leghosszabb történelme – és a büntetésben is olyan sok ünnepélyesség van!

7.
fejezet
Mellesleg szólva e gondolatokkal nem pesszimistáink életuntságának nyikorgó kerekű malmára hajtom a vizet; ellenkezőleg: nyomatékosan bizonyítandó, hogy az élet boldogabb volt a földön, amikor az emberiség még nem szégyellte a kegyetlenségét, mint most, amikor pesszimisták léteznek. Az emberiség fölött az ég annak arányában borult el egyre inkább, ahogy az ember egyre jobban szégyellte az ember előtt önmagát. A megfáradt, pesszimista tekintet, a bizalmatlanság az élet rejtélyével szemben, az undor jeges nemet mondása az életre nem éppen az emberi faj leggonoszabb korszakának ismérvei; inkább mocsári palántákként akkor bukkannak napvilágra, miután már megszületett a mocsár, amelyben honosak – mármint a beteges kifinomultságra és moralizálásra gondolok, amelyek révén az „emberi” állat megtanulta szégyellni valamennyi ösztönét. Az „angyallá” változás felé vezető úton (hogy

82
Nietzsche

ne használjunk ennél erősebb szót) az ember elrontotta érzékeny gyomrát és lepedékkel csúfította el nyelvét, s ezek nem csupán elundorítják az állati örömtől és ártatlanságtól, hanem jószerével magától az élettől is elveszik a kedvét, ekképp még az is megesik vele, hogy befogja a saját orrát, nehogy megérezze netán a tulajdon szagát, és III. Ince pápával együtt megszerkeszti saját undorítóságának katalógusát („tisztátalan nemzés, undorkeltő táplálkozás az anya testéből, az emberi testet felépítő tisztátalan anyagok, émelyítő bűz, a nyál, a vizelet és az ürülék kiválasztása”). Ma, amikor a szenvedést még mindig első érvként sorakoztatják föl a létezés ellen, mintegy a létezés legszörnyűbb kérdőjeleként, nem ártana, ha egy kicsit emlékezetünkbe idéznénk azokat a régi időket, amikor fordítva ítéltek, mert nem akartak lemondani a szenvedés előidézéséről, és valami igazán elbűvölő dolgot láttak benne, olyasmit, ami egyedülálló módon bátorít és csábít az életre.

[Friedrich Nietzsche:
Adalék a morál genealógiájához (Vitairat),

ford. Romhányi Török Gábor, Holnap Kiadó, Bp., 1996, 72–73. o.]

83
Is­me­ret­len fény­ké­pész

Indiánirtás Bra­zí­liá­ban. Egy Cinta Larga-törzsbeli nőt él­ve egy fá­ra akaszt két fér­fi a Juinà-Mirim-ültetvényről, hogy bo­zót­vá­gó kés­sel szét­da­ra­bol­ja. A ké­pet Valdemar Weber je­zsui­ta szer­ze­tes kap­ta az SPI (indiánvédő szer­ve­zet) egy tiszt­vi­se­lő­jé­től, és el­jut­tat­ta a Globo cí­mű új­ság­nak, amely 1963 de­cem­be­ré­ben tet­te köz­zé.