132
Doisneau

» Ol­vas­tad a bib­liát? «

Pá­rizs, 1952

Godot-ra várva

SAMUEL BECKETT

VLADIMIROlvastad a bibliát?

ESTRAGON A bibliát?... [utánagondol ]

Belelapoztam, ha jól emlékszem.

VLADIMIR [meglepetten ] Abban az istentelen iskolában?

ESTRAGON Honnan tudhatnám, hogy az az iskola istenes

volt-e vagy istentelen?

VLADIMIR A sitiben olvashattad.

ESTRAGON Lehet. A Szentföld térképére emlékszem.

Színes térkép volt, nagyon szép.

A Holt-tengert halványkékre festették.

Csak ránéztem, elfogott a szomjúság.

Elhatároztam, hogy a mézesheteket ott töltöm.

Úszunk és boldogok leszünk.

VLADIMIR Úgy látszik, valamikor költő voltál.

ESTRAGON Az hát.

[a rongyaira mutat ] Kitalálhattad volna.

[csend ]

VLADIMIR Mit is mondtam?...

A lábad hogy van?

134
Rodero

A csók, Spa­nyolor­szág, 1980

ESTRAGON Dagad.

VLADIMIR Igen, igen, tudom, a latrokról beszéltem.

Emlékszel?

ESTRAGON Nem.

VLADIMIR Akarod, hogy elmondjam?

ESTRAGON Nem.

VLADIMIR Gyorsabban múlik az idő.

[szünet ]

Azt a két tolvajt a Megváltóval együtt

feszítették keresztre.

ESTRAGON Kicsodával?

VLADIMIR A Megváltóval, két tolvajt. Azt beszélik,

hogy az egyik megmenekült,

a másik viszont...

[keresi a megmenekült ellentétét ] elkárhozott.

ESTRAGON Mitől menekült meg?

VLADIMIR A pokoltól.

ESTRAGON No, én megyek. [nem mozdul ]

VLADIMIR És mégis...

[szünet ]

Hogy lehet az...

Remélem, nem untatlak!

136
Ismeretlen fényképész

Stan és Pan, 1937
Stan Laurel & Oliver Hardy ka­rak­te­re ™ & © 1992 Larry Harmon Kép­ügy­nök­ség,
Hol­ly­wood, California 90028 Min­den jog fenn­tart­va!

ESTRAGON Nem figyelek oda.

VLADIMIR Hogy lehet az, hogy a négy evangélista közül

csak egy beszéli el így a történetet?

Holott mind a négyen jelen voltak –

vagyis a közelben. És mégis csak egy tud

a latorról, aki üdvözült.

[szünet ]

No de, Gogó, néha azért vissza kell ütni

a labdát.

ESTRAGON Figyelek.

VLADIMIR Csak egy a négy közül. A másik háromból

kettő semmit sem tud az egész ügyről,

a harmadik pedig azt állítja, hogy azok ketten

alaposan lehordták.

ESTRAGON Kit?

VLADIMIR Micsoda?

ESTRAGON Egy szót sem értek...

[szünet ]

Kit hordtak le?

VLADIMIR A Megváltót.

ESTRAGON Miért?

A Pioneer űr­ha­jó egy kép­le­mezt vitt ma­gá­val 1979-ben, me­lyet a Tej­úton, a Sza­tur­nusz és a Ju­pi­ter kö­zött ki­dob­tak az űr­be. A kép­le­mez töb­bek kö­zött a hid­ro­gén­mo­le­ku­la szer­ke­ze­tét (bal­ra, fent), a Tej­út 14 pulzárját, a fér­fit (békés, üd­vöz­lő gesz­tus­sal) és a nőt áb­rá­zol­ja.

VLADIMIR Mert nem akarta megmenteni őket.

ESTRAGON A pokoltól?

VLADIMIR Ugyan... A haláltól.

ESTRAGON No és aztán?

VLADIMIR Feltehetően mind a ketten elkárhoztak.

ESTRAGON És azután?

VLADIMIR De az evangélista azt mondja, hogy az egyik

lator üdvözült.

ESTRAGON No és? Nem egyezik a véleményük, ennyi az

egész.

VLADIMIR De mind a négyen ott voltak. És csak az egyik

beszél üdvözült latorról. Miért higgyünk

inkább neki, mint a többieknek?

ESTRAGON Ki hisz neki?

VLADIMIR Mindenki. Csak ez a változat ismeretes.

ESTRAGON Az emberek hülyék. [kínlódva felemelkedik, sántikálva

a bal oldali díszlethez megy, a távolba néz, kezét ernyőként szeme elé

tartja, megfordul, átmegy a jobb oldali díszlethez, a távolba néz ]

VLADIMIR [követi a tekintetével, aztán felemeli a cipőt,

belenéz, és sietve elereszti ]

Fujj! [kiköp ]

[Godot-ra várva, 1953, ford. Kolozsvári Grandpierre Emil.
In: Beckett összes drámái, Európa Kiadó, Bp., 1986, 10–11. o.]