Szójegyzék

a priori a tapasztalatot, a tényeket mellőző állítás; minden tapasztalattól független Abszorpció gázok, gőzök megkötése, fényelnyelés Absztrakt elvont Abszurd képtelen Adekvát megfelelő, egyenlő értékű, a lényeget pontosan tükröző Afázia a központi idegrendszer zavara: a beteg képtelen gondolatait kifejezni vagy mások beszédét megérteni Aforizma életbölcsességet kifejező szellemes, tömör mondás AIDS Acquiered Immunodeficiency Syndrome; a szervezet kórokozókkal szembeni védekezését biztosító immunrendszer elpusztulásával járó fertőző betegség Airdale terrier angliai eredetű drótszőrű kutyafajta Allegória elvont fogalom megszemélyesítése; kifejtett folyamatos metafora Ambivalencia két ellentétes érzés együttes megnyilvánulása ugyanazon tárgy vagy személy iránt Aminosav aminocsoportot is tartalmazó karbonsavak, a fehérjék építőanyagai Amnézia az emlékezőképesség meggyengülése vagy elvesztése Amputáció csonkolás, valamely végtag sebészeti úton történő eltávolítása Amritsar város Indiában Analitikus filozófia a mai filozófia irányzata, képviselői a filozófia valódi feladatát a nyelv analízisében (elemzésében) látják Anarchia zűrzavar, fejetlenség; szervezett hatalom és irányítás nélküli állapot Anatómia bonctan Anémia vérszegénység Anna indiai pénznem Annektál elfoglal, bekebelez, megegyezéssel vagy erőszakkal valamely országhoz csatol területeket Anomália rendellenesség, eltérés a szabályszerűtől, hiba,

322
Szójegyzék

visszaélés Anonim névtelen (írásmű), ismeretlen nevű szerző Anorexia étvágytalanság Anticipál sejtet, később bekövetkező eseményt előre jelez, arra céloz, utal Antigén olyan fehérje, amely a hozzá specifikusan kötődő ellenanyag szintézisét kiváltja Antiintellektualizmus az értelmi tényezők mellőzése, fontosságának tagadása Antik ókori, görög vagy római társadalommal, művészettel kapcsolatos Antiszemitizmus a zsidókkal szemben a fajelmélet alapján mesterségesen szított gyűlölet Antitestek az immunológiai védekezésben részt vevő, az antigének hatására létrejött, azokat megsemmisítő fehérje Antitézis valamely tétellel szembeállított ellentétes, azt tagadó tétel Antropológia embertan Anus végbélnyílás Anyagcsere (metabolizmus) mindazok a fizikai és kémiai folyamatok, amelyek segítségével az élő szervezet a léthez szükséges anyagokat felveszi és életfolyamataihoz hasznosítja Aorta főverőér Apátia egykedvűség, az érzelmek beszűkülése Aquinói Szent Tamás (1224?–1274) itáliai domonkos-rendi filozófus és teológus, fő műve: Summa theologiae Árja a fasiszta fajelméletben a vezetésre hivatott „északi faj”; nem zsidó Arisztotelész (Kr. e. 384–322) görög filozófus, Platón tanítványa, Nagy Sándor nevelője Archaikus ősi, ősrégi Archetípus ősforma, őskép, szellemi minta Artisztikus művészi Artériák ütőerek, verőerek Aspektus nézőpont Aszexuális nemi vágytól mentes Aszkézis lemondás az élet örömeinek élvezéséről Atavisztikus régies Ateista istentagadó Atmoszféra légkör; a légnyomás régebbi mértékegysége Atom a kémiai elemek legkisebb, kémiai módszerekkel tovább nem osztható része, melynek sajátosságai közvetlenül

323
Szójegyzék

megszabják az elemek kémiai tulajdonságait Auktoritás tekintély, befolyásos személy Auszkultáció hallgatózás, orvosi vizsgálat a testi zörejek megfigyelésével Autokrácia önkényuralom, zsarnoki egyeduralom Autonóm önálló, független; önkormányzattal rendelkező Axióma sarkigazság, minden bizonyítás nélkül elfogadott alapfeltevés Babérkoszorú a győztesnek járó elismerés, a dicsőség jelképe Bacilusok pálcika alakú baktériumok, kórokozók Baktériumok egysejtű, klorofill nélküli hasadó gombák Behaviorizmus a viselkedés tanulmányozását célravezetőnek tartó lélektani elmélet Bilaterális kétoldalú; mindkét oldalt érintő Billió milliószor millió, 1012 Biofizika az élő szervezetben lejátszódó fizikai folyamatokkal foglalkozó tudományág Biográfia életrajz Biokémia az élő szervezetben végbemenő kémiai folyamatokkal foglalkozó tudományág Bizarr különös, furcsa, torz Breker, Arno(1900–?) német szobrász Breslau város Lengyelországban, ma Wrocław Broch, Herman (1886–1951) osztrák–amerikai származású író Bromberg település Lengyelországban; Bydgoszcz a német neve Bronchitisz hörghurut Buddha megvilágosodott: a buddhizmus alapítójának, Gautama Sziddhártha indiai királyfinak a dicsőítő jelzője Büdzsé költségvetés Bulimia kóros falánkság Burma ma független állam Délkelet-Ázsiában, 1937-ig brit gyarmat, a II. világháborúban japán megszállás alá került Cenzor nyomtatásra szánt művek, illetve postai küldemények politikai szempontú ellenőre Cinizmus közönyösség Ciszta váladékot tartalmazó, kóros eredetű üreges képződmény a testben Citoplazma a sejt tartalma, a sejtmag kivételével Darwinista a dar-

324
Szójegyzék

winizmus híve: Charles Darwin elméletének követője a fajoknak a természetes kiválasztódás útján történt kialakulásáról Defekt üzemzavar Defenzív védekező, védelmi Definíció valamely fogalom pontos meghatározása Degeneráció elkorcsosulás, elfajulás Degradálás lefokozás, alsóbb beosztásba helyezés Déja-vue „láttam már” - élmény, érzés: emlékezeti csalódás, amikor azt hisszük, átéltünk valamit, ami valójában nem történt meg Deklarál kijelent, kinyilvánít Dementia elbutulás Demográfia a népesedés számszerűen megragadható adatait elemző tudomány Demokrácia népuralom; jogegyenlőség Démon isteni erejű, de az isteneknél alacsonyabb rendű lény Demoralizál erkölcsileg lezülleszt Depresszió búskomorság, levert lelkiállapot Despota kényúr, zsarnok Destruktív romboló, pusztító, züllesztő Determinizmus meghatározottság; az emberi akarat és cselekvés szabadságának korlátozott voltát valló felfogás Dezorientált megzavart, a helyes irányból eltérített Diagnózis a betegség felismerése és meghatározása Dialektika a vitatkozás, az érvelés művészete Diaméter átmérő Differenciál különbséget tesz, megkülönböztet Dimenzió térbeli kiterjedés, méret, nagyság, arány Dinasztia uralkodóház Divergencia eltérés, szétágazás, elhajlás DNS dezoxiribonukleinsav: a kromoszómák egyik legfontosabb, a fehérjeszintézist irányító alapanyaga, amelynek meghatározó szerepe van az öröklődésben Dogma bizonyítás nélküli, minden hívőre kötelező hittétel Dogmatizmus dogmák szerinti merev gondolkodás Doktrína elv, elmélet, rendszer Domonkos-rend katolikus szerzetesrend, alapítójáról (Dominicus)-ról elnevezve Donátor adományozó,

325
Szójegyzék

alapítványt tevő személy Dravida indiai őslakosság Dualizmus kettősség, kettős rendszer Éden a földi paradicsom, ahol az ember a bűnbeesés előtt élt Egocentrikus az „ént” a középpontba helyező felfogás Egoizmus önzőség Ekliptika nappálya, a Nap látszó évi útja a csillagok között Ekvátor egyenlítő Elementáris elemi, alapvető, lényeges, hatalmas Eliminál eltávolít, kiküszöböl Elit válogatott, előkelő társaság, kíváló, elsőrendű, a társadalom vezető rétege Emancipáció egyenjogúsítás Emlősállat elevenszülő, négylábú Emocionális érzelmi Empátia mások helyzetébe való beleélés képessége Empirizmus az érzéki tapasztalást a megismerés kizárólagos forrásául elfogadó tan Enzimek biokémiai folyamatokat gyorsító katalizátor fehérjék Epidémia járvány, ragály Ergonómia az ésszerű erőkifejtésnek, a munka gazdaságos megszervezésének tudománya Esszencia lényeg Esszé egyéni hangvételű, művészien megírt tanulmány Esztétika a művészet és a művészi alkotás, a művészi módszerek és műfajok elmélete Éter alkoholból víz kilépésével keletkező, vízben nem oldódó vegyület; etil-éter: érzéstelenítésre és altatásra használt folyadék Etika erkölcstan, erkölcsi elvek rendszere Etnocentrikus saját nyelvét, műveltségét természetesnek, az attól való eltérést természetellenesnek tartó beállítódás Eutanázia gyógyíthatatlan és nagy fájdalmakban szenvedő beteg halálának (a beteg és hozzátartozói egyetértésével történő) előidézése Evolúció törzsfejlődés Excentricitás különcködés Egzisztencializmus a létezés filozófiája, minden jelenséget és problémát az elkülönült személyiség szemszögéből tekintő filozófiai irányzat

326
Szójegyzék

Egzisztenciális a megélhetést érintő, létfontosságú Eufrátesz (Frát) folyó Ázsiában, Törökország, Szíria és Irak területén Expanzió terjeszkedés, hódítás Expedíció felfedező út Exponenciális az ismeretlent a hatványkitevőben tartalmazó (egyenlet, függvény) Extrém szélsőségesen túlzó Fabula mese, állatmese, tanító mese Faktor összetevő, tényező Farmakológia gyógyszertan Fén egy vagy több gén által meghatározott sajátság Fényév csillagászati távolságegység, az az út, amelyet a fény egy év alatt megtesz: 299 796 km/sec=9 billió 463 ooo millió km Filantrópia emberszeretet, jótékonykodás Filozófia a természet, a társadalom és a gondolkodás törvényeit kutató és rendszerező tudomány Fiziológia élettan, az élő szervezet működését tanulmányozó biológiai tudományág Formális a formával kapcsolatos Frenológia tévesnek bizonyult antropológiai elmélet, amely szerint a koponya külső formája és az ember észbeli és erkölcsi tulajdonságai között kapcsolat áll fenn Fundamentális alapvető, sarkalatos, szilárd, tartós Genetika örökléstan Genezis eredet; Mózes első könyve (Teremtés könyve) Génmanipuláció mesterséges beavatkozás bármely élőlény genetikai térképébe Geológia földtan Gettó elkülönített zsidónegyed a középkorban, majd a fasiszta Németországban és az általa megszállt országokban Gravitáció általános tömegvonzás, a bolygók között érvényesülő vonzóerő Gumrak falu Sztálingrád (Volgográd) mellett Hamlet dán királyfi, Shakespeare azonos című tragédiájának központi alakja Hanson, Duane (1925–1996) amerikai képzőművész, szuperrealista poliészter-szobrok alkotója Hegel, Georg Wilhelm Friedrich (1770–1831)

327
Szójegyzék

német filozófus Heródes (Kr. e. 73 körül–Kr. e. 4) zsidó király Heroizmus hősiesség, bátorság Heteroszexualitás a másik nem iránt érzett szexuális érdeklődés Hipotézis feltevés Hippokratész (Kr. e. 460 körül– Kr. e. 377 körül) görög orvos, az ókori orvostudomány egyik megalapozója Hirosima város Japánban, a II. világháború alatt az USA hadserege erre a városra dobta 1945. augusztus 6-án az első atombombát, az áldozatok száma 200 000 körül volt Hisztológia szövettan Hitler, Adolf (1889–1945) Németország fasiszta diktátora, vezér („Führer” 1934–45) és birodalmi kancellár (1933–45). Mein Kampf (1925–26) című könyvében meghirdette a nemzetiszocializmus világuralmi törekvéseit, a kommunizmus és a zsidóság, valamint más, „alsóbbrendű” népek kiirtását. Berlin eleste előtt néhány nappal öngyilkos lett Hitlerjugend német fasiszta ifjúsági szervezet (1926–45) HIV Human Immundeficiency Virus (az AIDS kórokozója) Hodgkinson, Christoffer (1928–) kanadai filozófus, a közgazdaságtan és politika összefüggéseit kutatta Holizmus XX. századi filozófiai irányzat, amely szerint a világmindenség egymástól függetlenül létező egységes egészekből épül fel Homoszexuális az azonos neműekhez szexuálisan vonzódó személy Hormonok a belső elválasztású mirigyek által termelt, vérben áramló váladék, amely a test különféle folyamatait szabályozza Humanitás az emberi méltóság tisztelete Humanizmus életelv, a reneszánsz vezető ideológiája; antik mintákat követő, nagyrészt latin nyelvű irodalmi és tudományos irányzat, művelődési áramlat (XIV–XVI. sz.). Eszményképe a sokoldalúan művelt, magas erkölcsi értékekkel rendelkező, intel-

328
Szójegyzék

lektuális ember Idealizmus az anyaggal, a természettel, a léttel szemben a szellemet, az ideát, a tudatot elsődlegesnek tartó filozófiai, világnézeti irányzat Identifikál azonosít Identitás azonosság, önazonosság, öntudat Ideológia valamely osztály, politikai párt, irányzat által vallott eszmék, nézetek, fogalmak rendszere, amely a társadalmi tudat különböző formáiban (filozófiában, művészetekben, vallásban) jut kifejezésre Illúzió önáltatás, alaptalan remény, a külvilág ingereinek torz érzékelésén alapuló érzéki csalódás Immanens benne rejlő, belsőleg hozzá tartozó Immunitás védettség, a szervezet ellenálló képessége egyes betegségekkel szemben Immuntestek ellenanyagok, antitestek III. Ince pápa 1179–1216 között uralkodott; az egyetemes pápaság eszméjét valósította meg, megerősítette az egyházi hierarchiát Indifferens közömbös, semleges, elfogulatlan Infantilis fejlődésben visszamaradott, gyerekes Infekció fertőzés Informátor információt adó, tájékoztató személy Informális magánjellegű Instabilitás bizonytalanság, bomlékonyság, hasadás Intellektuális értelmi, észbeli, szellemi Intuíció ösztönös megérzés, felismerés Ion elektromos töltésű anyagi részecske Irónia kesernyés, maró gúny Jiddis Kelet-Európa és Amerika zsidó lakossága egy részének régebbi német elemekől álló, szláv és héber sajátosságokkal kevert nyelve Jezsuita páter katolikus szerzetes, a Jézus-társaság tagja Jukka pálmaliliom, Közép- és Dél-Amerikából származó dísznövény Kafferek a Dél-afrikai Köztársaságban, a Viktória-tó környékén élő bantu nyelvű nomád népcsoport Kant, Immanuel (1724–1804) német filozófus. A klasszikus

329
Szójegyzék

német filozófia és esztétika megalapozója.A filozófiai vizsgálódás középpontjába az egyén helyett az emberi nemet helyezte Kapacitás teljesítmény, befogadóképesség Kapitalizmus tőkés gazdasági rendszer Kasztrálás ivartalanítás Katalizátor a vegyi folyamatot elősegítő, de benne részt nem vevő anyag Kennedy, John Fitzgerald (1917–1963) az USA 35. elnöke (1961–63), Dallasban merénylet áldozata lett Keresztelő Szent János bibliai próféta, aki híveit, köztük Jézust, a Jordán vízében megkeresztelte Kerub a zsidó és a keresztény vallásban az angyalok legmagasabb karának második fokozatába tartozó angyal Klisé közhely, elkoptatott szólam; képek sokszorosításához használt nyomólemez Klónozás gének mesterséges másolatával a donorral genetikailag teljesen megegyező egyed létrehozása Kokettál kacérkodik, szemez valakivel Kommunizmus a Marx és Engels által kidolgozott elmélet szerinti osztály nélküli társadalmi-gazdasági rendszer, amelyben a termelési eszközök köztulajdonban vannak és megvalósul a társadalom valamennyi tagjának egyenlősége Kompenzál kiegyenlít, kárpótol, ellensúlyoz Komplexitás bonyolultság, összetettség Komplikált bonyolult, összetett Konstans állandó, változatlan Konvenció bevett szokás, megegyezés, szerződés Konzekvencia következmény, állhatatosság Korrumpál megveszteget, elzülleszt Kozmológia a világmindeséggel mint összefüggő egységes egésszel foglalkozó tudomány Kráter a tűzhányó, vulkán tölcsér alakú torka Kromoszóma gének füzére, a hozzá kapcsolódó fehérje és ribonukleinsav molekulák együttese; az örökletes tulajdonságok hordozója Kultusz vallási szertartások összessége; fokozott tisztelet,

330
Szójegyzék

imádat Kultúra az emberi civilizáció által létrehozott anyagi és szellemi javak Kultúrantropológia a legkülönfélébb kultúrák közös vagy érintkező elemeiből az emberi műveltség egyetemes jegyeit megállapítani igyekvő tudományág Kvantitatív mennyiségi Kvantumelmélet mikrofizikai elmélet, amely az energia és más fizikai mennyiségek kvantum (meghatározott, elkülönült adagokból álló) természetét veszi alapul Lear király mondabeli brit király, Shakespeare Lear király című drámájának címadó hőse Lemberg város Ukrajnában, ma: Lvov Leukémia fehérvérűség Liberalizmus szabadelvűség; szólás- és gondolati szabadság Lineáris egyenes vonalú Líra a költészetnek az érzelmeket, gondolatokat, hangulatokat személyes jelleggel, egyéni hangon kifejező ága Logikus ésszerű, következetes Logisztika háború idején a csapatok élelmezésével és az utánpótlással foglalkozó szolgálat Logosz az idealista filozófiai rendszerekben: az elvont világtörvény Lukács evangélista Manifesztál kinyilvánít, kinyilatkoztat Márk evangélista Marne folyó Franciaországban, amely mellett az I. világháború idején két jelentős csata zajlott: 1914 szeptemberében a németek vereséget szenvedtek, így meghiúsult a villámháborús terv; 1918 nyarán pedig az angol–francia haderők győzelmével a stratégiai kezdeményezés az Antant kezébe került Marxizmus az elnyomott és kizsákmányolt tömegek forradalmának tudománya, amelyet Marx és Engels dolgozott ki Materializmus a filozófia két fő irányzatának egyike, amely az anyag, a lét elsődlegességét és a tudat, a gondolkozás másodlagosságát tanítja Medicina orvosság, orvostudomány Meditáció elmélkedés, tűnődés, szemlé-

331
Szójegyzék

lődés Médium a spiritiszták elképzelése szerint az emberek és a szellemi világ között közvetítő személy Membrán a sejteket, illetve alkotórészeiket egymástól elválasztó, az anyagcserében fontos szerepet játszó, hártyaszerű képződmény Memoár emlékirat, visszaemlékezés történelmi-életrajzi eseményekre Metafizika a filozófiának a tapasztalat határán túli, az érzékeinkkel fel nem fogható kérdéseket tárgyaló része Metafora két fogalom tartalmi hasonlóságán alapuló szókép Metamorfózis átalakulás, átváltozás, alakváltozás Meteor hullócsillag Mikroorganizmus vírus, baktérium, gomba; mikroszkóppal vagy úgy sem látható parányi élőlény Mill, John Stuart (1806–1873) angol filozófus, közgazdász.A pozitivizmus képviselője; a polgári liberalizmus eszméinek követője Mitla mexikói település Mítosz hitrege; vallási jellegű elbeszélés az ősidők eseményeiről, istenek, isteni lények és hősök cselekedeteiről Molekula az anyagnak a kémiai sajátosságokat még megőrző legkisebb része Monogámia egynejűség, egyférjűség Monumentális nagyszabású, hatalmas, lenyűgöző Mózes könyvei az Ószövetség első öt könyve, a Törvények Mutáció változás; a genetikai anyag öröklődő megváltozása Nácizmus német fasizmus, hitlerizmus Nagaszaki város Japánban, az USA katonái 1945. augusztus 9-én atombombát dobtak rá Naiv természetes, nyílt, keresetlen; gyermeteg, hiszékeny Narcizmus túlzott önszeretet; önmaga szépségében való tetszelgés Narkózis narkotikummal végzett, teljes érzéketlenséget kiváltó altatás Nemzetgazdaság a kapitalista országok gazdaságának elnevezése Nero, Claudius Caesar (37–68) római

332
Szójegyzék

császár, diktátor Neurózis enyhe pszichés zavar, amely másodlagos testi panaszokhoz vezethet Neutron elektromosan semleges, nehéz elemi részecske Nihilizmus a lét értelmetlenségét, a cselekvés hiábavalóságát hirdető, az emberi haladást tagadó felfogás Nikomakhoszi ethika Arisztotelész görög filozófus műve Nonszensz értelmetlenség, képtelenség, ostobaság Nukleinsavak a sejt átörökítő anyagai, amelyek a szerkezetükben kódolt genetikai információ szerint a fehérjék bioszintézisét és ezen keresztül a sejt egész életműködését irányítják, két fajtájuk a DNS és az RNS Objektív valóságos, pártatlan, részrehajlás nélküli, tárgyilagos Objektivál a filozófiában tudattartalmat kifejez, tárgyi formába önt Okkult rejtett, titkos, titokzatos Okkupáció más állam területének katonai megszállása, hódító szándékkal Onix achátféleség, tompa fényű féldrágakő, fekete-fehér rétegekkel Optimális a legkedvezőbb, legjobbnak ígérkező Orákulum jósda, jóshely, mindentudó bölcs, csalhatatlannak vélt szaktekintély Organikus szerves, rendezett, összefüggő Organizmus élő szervezet Pál apostol (Kr. u. 67-ben halt meg) eredetileg Saulnak hívták, a damaszkuszi úton megjelent előtte Jézus, ennek hatására megtért, és a kereszténység kiemelkedő térítője lett Parazita élősködő, élősdi Partizán megszállt területen fegyveres ellenálló Patetikus emelkedett, fenséges, szárnyaló, szenvedélyes, dagályos Patológia kórtan, betegségek okaival és az általuk okozott jelenségekkel foglalkozó tudomány Patrióta hazafi Pedagógia neveléstudomány Periféria valaminek a széle, határa; külterület Perverzió elfajulás, nemi eltévelyedés Pestalozzi, Johann Heinrich (1746–1827) svájci pedagógus. A felvilágosodás és a

333
Szójegyzék

klasszikus német filozófia hatott rá; koncepciója szerint a családi nevelés minden intézményes nevelés modellje, melyben a tanítás és a termelőmunka harmonikus egységet alkot Pionír úttörő, kezdeményező Piso, Caius Calpurnius (meghalt Kr. u. 65) római politikus, Varo ellen összeesküvést szervezett, melyért kivégezték Plazma a sejtmagon kívüli élő anyag a sejtben; a vér folyékony része Poétikus költői Pogrom a lakosság más nemzetiségű vagy vallású része elleni, gyilkolással, erőszakoskodással járó hajsza Poliészter többértékű alkoholból és több-bázisú savakból készült műanyag Politruk politikai tiszt Poligámia többnejűség, többférjűség Poliploida (ló) az átlagos kromoszómaszám négyszeresével rendelkező élőlény, méretei kétszer akkorák, mint az átlagosé Populáció népesség, lakosság Pornográfia a nemiséget szemérmetlenül ábrázoló, az érzékiségre hatni akaró irodalom, fénykép, film, rajz; többnyire obszcén Posztumusz a szerző hátrahagyott, halála után megjelentetett műve Potsdam német város, a II. világháború végén a három szövetséges nagyhatalom (Anglia, USA, Szovjetunió) kormányfői értekezletének helyszíne, ahol megállapodtak többek között Németország lefegyverzéséről és a háborús bűnösök felelősségre vonásáról Pozitivizmus XIX. században keletkezett filozófiai irányzat, amely szerint a tudomány feladata pusztán a jelenségek leírása és rendszerezése, nem pedig magyarázata Pragmatizmus filozófiai irányzat, amely a cselekvést a megismerés előfeltételének, céljának tekinti Princípium alapelv, vezérlőelv, ősok, végok Privilégium előjog, kiváltság Produktum termék, készítmény, mű Profetikus jóslatszerű

334
Szójegyzék

Prognózis előrejelzés Proporció arány, viszony, méret Próza kötetlen formában megírt mű, szöveg, nem vers Proteinek egyszerű fehérjék Protézis valamely hiányzó testrész, szerv mesterséges pótlása Protoplazma a sejt élő alapanyaga Pszichés lelki Pszichológia lélektan Pulzus érverés Puerto Rico az USA teljes önkormányzattal rendelkező társult állama Racionalizmus filozófiai irányzat, az emberi ész feltétlen tekintélyét, korlátlan megismerő képességét hirdeti Racionális ésszerű, észokokon nyugvó Radikális mélyreható, erőszakos, szélsőséges Realizmus irodalmi és képzőművészeti irányzat, amely a köznapi valóság jelenségeinek valóság- és formahű ábrázolására törekszik Redukál csökkent, kisebbít Rehabilitál valaki jó hírét helyreállítja, korábbi jogaiba visszahelyezi Reláció kapcsolat, viszony, vonatkozás Releváns fontos, lényeges, meghatározó Reneszánsz a XV–XVI. századi Európa kultúrája, illetve e kor művészi stílusa, az ember és a világ, a természet felfedezése, az antik eszmék és formanyelv újjáélesztése jellemzi Rezignáció beletörődés, lemondás, reményvesztettség Retorika szónoklattan Rio Blanco folyó Chilében RNS ribonukleinsav Rohrbach, Paul (1869–1956) német politikus Rubel pénzegység Oroszországban, illetve a Szovjetunióban Siló tároló Skolasztika középkori filozófiai irányzat, legfontosabb célkitűzése az antik filozófia és a keresztény hitelvek közötti harmónia megteremtése volt Speer, Albert (1905–1981) német fasiszta politikus és építész, Hitler egyik bizalmasa. A fegyverkezés és katonai ellátás minisztere (1942–45). A nürnbergi perben 20 évi börtönre ítélték Sperma ondó Spiritizmus holtak lelkével, a szellemekkel médiu-

335
Szójegyzék

mok útján történő érintkezés hiedelme Szarkasztikus maróan gúnyos, epés Szatír duhaj, érzéki erdei istenség a görögöknél; fiatal nőkkel erőszakoskodó kéjsóvár férfi Szemafor vasúti térbiztosító jelző Szemantika jelentéstan Szénhidrát szénből, hidrogénből álló szerves vegyület, a cukrok és származékaik anyaga Szentencia általános igazságot, erkölcsi alapelvet kifejező mondás, ítélet, végzés Szilurkorszak a földtörténeti ókor (paleozoikum) 445 millió éve kezdődött és kb. 415 millió éve véget ért korszaka (egy Angliában élt kelta néptörzsről elnevezve) Szimbólum jelkép; elvont gondolattartalmat megfestő szókép Szimmetria egy alakzatnak az a tulajdonsága, hogy egy pontra, egy egyenesre vagy egy síkra való tükrözés révén önmagába vihető át Szimptóma tünet, kórtünet Szintézis összefoglalás, rendezett, egységes egészbe foglalás Szkepticizmus a tudattól független valóság megismerhetőségét tagadó ismeretelméleti irányzat Szocializmus a fennállása alatti meghatározása: termelési eszközök társadalmi tulajdonán és a kizsákmányolás megszüntetésén alapuló állami és társadalmi rendszer Szociális társadalmi, közösségi, jóléti Szociológia társadalomkutatás Szolidáris összetartó, közösséget vállaló Szonett tizennégy sorból álló, meghatározott rímképletű költemény Szubjektív egyéni, személyes, nem tárgyilagos; az egyén érzésvilágából kiinduló Szubsztancia minden létező legáltalánosabb és legbensőbb lényege, amely nem változik és amelynek oka önmagában van Sztálingrád város a Szovjetunióban, ma Volgográd, itt zajlott 1942. július 17. és 1943. február 3. között a II. világháború menetében döntő fordulatot hozó

336
Szójegyzék

ütközet, amelyben a szovjet hadsereg bekerítette és megadásra kényszerítette a németeket Sztoicizmus a szenvedélymentes életmódot, szigorú erkölcsiséget hirdető görög-római filozófiai iskola Szuverenitás teljes állami függetlenség; felségjog Stratégia hadjáratok és háborúk vezetésének tudománya, tervezés és irányítás tudománya Struktúra szerkezet, felépítés Sulla, Lucius Cornelius (Kr. e. 138–78) római hadvezér, diktátor Technológia gyártási eljárások összessége Tegnér, Esaias (1782–1846) svéd költő, teológus Tejútrendszer Galaxis; mintegy 200 milliárd csillagból álló csillagrendszer Tendencia irány, irányzat; valamely jelenség fejlődési, kibontakozási iránya Teológia hittudomány Teozófia misztikus vallásfilozófiai rendszer, amely szerint a kiválasztottak közvetlen kapcsolatba léphetnek a külvilággal Terápia gyógykezelés, gyógymód Tolerancia türelmesség, mások véleményének, vallásának elfogadása Transzfúzió vérátömlesztés Transzplantáció szövet- vagy szervátültetés Transzportológia szállítással, fuvarozással kapcsolatos tudomány Tranzitív ige tárgyas ige Tribün emelvény, lelátó Trilógia három, önmagában is kerek, de tárgyánál fogva szervesen összefüggő részből álló alkotás Univerzális általános, egyetemes Utópia eszményinek képzelt, de a kellő reális alapok hiánya miatt megvalósíthatatlan társadalmi rendszer; Sir Thomas More műve után elnevezve Varsó Warszawa, Lengyelország fővárosa Véna gyűjtőér, visszér Vena cava a test két nagy gyűjtő vénája Vérfertőzés közeli vérrokonok közötti nemi kapcsolat Vesalius, Andreas (1514–1564) németalföldi anatómus, a modern anatómia megteremtője

Vibrió a legegyszerűbb, görbült pálcika vagy S alakú baktérium, ilyen például a kolera kórokozója II. Vilmos (1859– 1941) porosz király és német császár 1888–1919 között Vírus DNS-t vagy RNS-t tartalmazó, a baktériumnál kisebb, csak élő sejtben szaporodni képes egyszerű vegyület Vízió látomás, jelenés, érzékcsalódás, rémkép Vizuális képi; a látással kapcsolatos, a látási érzeten alapuló Volga Európa legnagyobb folyója a Szovjetunióban Waterloo község Brüsszel mellett, itt szenvedett Napóleon döntő vereséget 1818. június 18-án a brit és a porosz hadseregtől WHO World Health Organization, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében működő Egészségügyi Világszervezet Xenofóbia beteges félelem az idegenektől Yokohama város Japánban Zarathustra Zoroaszter; Zerdust (Kr. e. 630 k.– 533 k.) az iráni (párszi) vallás megalapítója; sok üldöztetés után 77 éves korában erőszakos halállal halt meg. Tanítása szerint a világban kettősség érvényesül, a jó és a rossz harca. Vallása az iszlám térhódításával háttérbe szorult Zen-buddhizmus a buddhizmusnak főként Japánban elterjedt ága: a megvilágosodás egyszerre is elérhető Zoológia állattan